Liczba odwiedzin strony: 30076 Osób na stronie: 1
 

A-Lex. Kancelaria. Aleksandrowicz M., radca
prawny

 
 
A-Lex. Kancelaria. Aleksandrowicz M., radca
prawny
 
Beniowskiego 13
81-226 Gdynia
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 114 poz. 956 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/05
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05 (Dz. U. z dnia 20 lipca 2009 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz - przewodniczący, Stanisław Biernat - sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r., skargi konstytucyjnej Felicjana...
Monitor Polski 2008 Nr 14 poz. 152 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 listopada 2007 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 14 lutego 2008 r.) Rej. 205/2007 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z...